Лабораторія радіо- та оптичної голографії
Логін:    Пароль:  
Екологія

Мобільний голографічний лідар

Істотною частиною боротьби із забрудненням оточуючого середовища є виявлення забруднюючих речовин в атмосфері та встановлення характеру їх розповсюдження й інтенсивності.

В Інституті голографії розроблено комплексний пристрій – голографічний лідар, який дозволяє одночасно досліджувати як газовий, так і аерозольний склад атмосфери. Застосування в лідарі методу спонтанного комбінаційного розсіювання дозволяє практично миттєво одержувати значення концентрацій атмосферних газів з високим просторовим розрізнення, що забезпечує з високим ступенем точності і оперативності визначення джерела газових забруднень в складних умовах екологічно неблагополучних промислових зон. Вивчення аерозольної складової проводиться за оригінальною методикою шляхом дистанційної реєстрації поляризованих голограм зрізів атмосфери. Це дає змогу одержувати інформацію про концентрацію аерозолів шляхом безпосереднього вивчення зображення аерозольних частинок, що, на відміну від інших методик, не потребує використання апріорних уявлень про тип досліджуваного аерозолю і тому надає можливість уникнути пов’язаних з цим помилок.

Апаратура лідара може бути розміщена у закритому кузові авто з автономним джерелом електроживлення, що забезпечує можливість переміщення лідара і проведення вимірів в будь-якій точці в межах достатньо великої території. Тривалість часу, необхідного для приведення лідара в робочий стан, складає 5...10 хв. Тривалість циклу вимірів уздовж однієї траси зондування – близько 1 хв. Дальність дії – 8000 ... 1000 м. Розмір об’єму розрізнення може регулюватися: у напрямку візування – від 15 до 2 м, в картинній площині – від 5 до 2 м. Результати вимірювання відображаються на екрані монітору і їх можна задокументувати. Використання такого лідара дає можливість оперативно і з великою достовірністю контролювати стан атмосфери в промислових районах.

Новизна розробленого лідара підтверджена патентами і авторськими свідоцтвами на винаходи (патент РФ № 743401; патент РФ № 944437; авторське свідоцтво СРСР № 1445439; авторське свідоцтво СРСР № 1513413).