Лабораторія радіо- та оптичної голографії
Логін:    Пароль:  
Георадар

Радіолокатор підповерхневого зондування "Терразонд-3". Технологія радіофізичного моніторингу підповерхневої структури ґрунту, включаючи поверхневі зони, забруднені нафтопродуктами

Характеристика технології

Технологія включає наступне:

 1. Георадіолокатор "Терразонд-3" для радіофізичного зондування стану підповерхневої структури ґрунту з поверхні землі.
 2. Оригінальне програмне забезпечення для обробки, інтерпретації та подання радіолокаційної інформації.
 3. Методики проведення цільових робіт підповерхневого моніторингу.

 

Технологія є комплексною розробкою, що включає сучасні досягнення радіофізики., гідрогеології та інженерної геології. Це дозволяє ефективно вирішувати велике коло задач в екології та інженерній геології вже на стадії інноваційного впровадження і визначає область її застосування, а саме:

 1. Оцінка і моніторинг стану підповерхневої структури ґрунту в складних інженерно-геологічних умовах і при підвищеному техногенному навантажені.
 2. Виявлення і картографування підповерхневих зон скупчень нафтопродуктів у результаті витоків з місць їх зберігання і транспортування та інших екологічних аварій.
 3. Виявлення пустот, украплень менш щільної речовини, порушення ущільнення ґрунту та інше в результаті геологічних змін або техногенного впливу.
 4. Картографування підземних комунікаційних споруджень (прокладки кабелів, трубопроводів, тунелів).
 5. Визначення стану фундаментів і будівельних конструкцій діючих споруджень.
 6. Контроль рівня ґрунтових вод в промислових й населених пунктах (стан підтоплення).
 7. Контроль стану ґрунту під навантаженими площадками (у тому числі злітні смуги).
 8. Контроль стану ґрунту під транспортними магістралями.

Застосування технології дозволяє значно знизити витратну частину для вирішення вказаних задач і дозволить більш точно їх вирішити.

У області картографування підповерхневих скупчень нафтопродуктів технологія не має світових аналогів на сьогоднішній день.

Технологія спирається на використання георадіолокатора підповерхневого зондування (ГРПЗ) "Терразонд-3", спеціально розробленого для вказаних цілей. У основі картографування зон, забруднених нафтопродуктами, лежить відкрите і детально дослідження явище залежності електричних характеристик ґрунту від насичення нафтопродуктами.

Коротка характеристика і принцип дії ГРПЗ "Терразонд-3"

ГРПЗ складається з антени для випромінювання й прийому сигналів, генератора сигналів зондування із заданими характеристиками (синтезатор частоти), приймача відбитих сигналів, цифрового блоку та комп’ютера.

Сигнал, який випромінює антена ГРПЗ, розповсюджується під поверхню землі і послаблюється унаслідок затухання у вологому ґрунті. При наявності підповерхневого аномального об’єкта частина сигналу відбивається у напрямку приймальної антени. Друга частина сигналу розповсюджується далі і відбивається від наступних об’єктів. Відстань від об’єкта визначається тривалістю затримки розповсюдження радіохвиль від антени до об’єкта і у зворотному напрямку.


Рис. 1. Фото ГРПЗ "Терразонд-3"

На відміну від відомих георадіолокаторів у запропонованому варіанті застосовується сигнал зондування з покроковою зміною несучої частоти, параметри якого можна варіювати у широкому діапазоні значень, адаптуючись під потрібну глибину зондування, здатність розрізнення та характеристики ґрунту. Принципи побудови апаратури й алгоритми обробки сигналів, закладені у пропонований ГРПЗ, дають можливість одержати ряд переваг.

Функціональні переваги

 1. Знижений рівень випромінювання і прийому відбитих сигналів з верхнього напівпростору, що дозволяє працювати в умовах наявності металевих і інших конструкцій на площадках проведення робіт (нафтопереробні заводи, нафтосховища, під’їздні шляхи з металевими цистернами та ін.).
 2. Підвищена розрізнювальна здатність порівняно з класичними (імпульсними) радіолокаторами поверхневого зондування.
 3. Адаптація параметрів сигналу зондування до типу ґрунту і глибини моніторингу.
 4. Можливість вимірювання електричних характеристик, вологості та швидкості розповсюдження радіохвиль в шарах ґрунту, що істотно підвищує точність вимірювання границь цих шарів та об’єктів порівняно з класичними радіолокаторами підповерхневого зондування.
 5. Використання оригінального програмного продукту, комплексної радіофізичної та гідрогеологічної інформації при інтерпретації результатів моніторингу.

Технічні характеристики

 1. Максимальна глибина моніторингу – 10-30 м в залежності від вологості та типу ґрунту.
 2. Розрізнювальна здатність – 5-30 см в залежності від глибини зондування, вологості та типу ґрунту.
 3. Точність вимірювання електричних постійних – 10-15%, вологості шарів ґрунту – 15-20% в залежності від глибини зондування і апріорної геологічної інформації.
 4. Вага – 4-5 кг.
 5. Споживана потужність – 20 Вт.
 6. Конструкція приладу дозволяє легко адаптуватися до конкретних умов місцевості.

При створенні технології було використано теоретичні та експериментальні дослідження, що проводилися протягом семи років.

Результатами дослідження стали:

 1. Відкриття явища залежності електричних характеристик ґрунту від ступеня насичення нафтопродуктами. Це дає змогу картографувати підповерхневі зони, забруднені нафтопродуктами, без апріорної інформації.
 2. Математичні алгоритми визначення електричних характеристик ґрунту по залежності коефіцієнта затухання радіохвиль в заданій смузі частот. Ця інформація одержується безпосередню з радіолокаційних даних.
 3. Оригінальне програмне забезпечення для обробки, інтерпретації та подання радіолокаційної інформації.
 4. ГРПЗ "Терразонд-3" успішно пройшов перевірку при рішення задач картографування на ряді об’єктів, таких як "Лукойл-Одеський НПЗ", аеродром в сел. Лебедин (Сумська обл.), аеродром в сел. Глухів та ін.

 

Приклади, що ілюструють ефективність технології

На рис. 2.1, 2.2, 2.3 показано карти колишнього військового аеродрому з радіолокаційним зараженням підповерхневої ділянки, забрудненої авіаційним керосином.


Рис. 2.1. Радіолокаційне зображення перетину ґрунту по трасі проходу георадіолокатора, що проходить через три контрольно-спостережні свердловини

Рис. 2.2. Карта ділянки колишнього військового аеродрому з ізолініями товщини лінзи з авіаційним керосином, побудованими за допомогою георадіолокатора (лінза розташована на глибині 13-15 м)

Рис. 2.3. Радіолокаційне зображення лінзи з авіаційним керосином

На рис. 3 наведено тривимірне зображення розподілу потужності лінзи (у вигляді кольорової гами) по її нижній границі. Для зручності верхня границя лінзи не показана, щоб не затіняти нижню границю.

Зона забруднення у вигляді лінзи розташована на рівні ґрунтових вод, прогинаючи його на величину, яка приблизно дорівнює потужності лінзи.

Лінза розташовується на глибині 7-9 м і має максимальну потужність близько 3 м. Потужність лінзи показана інтенсивністю кольору, шкала якої приведена з правого боку рисунка.


Рис. 3. Розподіл потужності лінзи по її нижній границі (рівень ґрунтових вод) побудований за радіолокаційними даними

На рис. 4 наведено радіолокаційний перетин ґрунту в місці розташування купола обводнення і тріщин, зумовлених зсувом шару суглинку червоно-бурого, твердого, відносно шару суглинку червоно-бурого напівтвердої консистенції.


Рис. 4. Радіолокаційний перетин ґрунту в місці розташування купола обводнення і тріщин