Лабораторія радіо- та оптичної голографії
Логін:    Пароль:  
Голографічна мікроскопія

Цифровий голографічний інтерференційний мікроскоп

Цифровий голографічний інтерференційний мікроскоп (ЦГІМ) призначений для вивчення прозорих мікрооб’єктів, одержання тривимірних зображень клітин та визначення їх геометричних параметрів. ЦГІМ дозволяє досліджувати зміни форми клітин під впливом різних природних та штучних факторів.


Голографічний інтерференційний мікроскоп

Принцип дії ЦГІМ базується на використанні методів голографії, інтерферометрії та цифрової обробки зображень. При використані промислового гелій-неонового лазера з довжиною хвилі 0,63 мкм мікроскоп дозволяє одержувати інтерферограми об’єктів на межі розрізнення (близько 1 мкм). Зображення мікрооб’єктів та їх інтерферограм передається в комп’ютер, за допомогою якого реконструюються тривимірні зображення об’єктів. При обробці результатів вимірювання створюються умови використання сучасних інформаційних технологій для вирішення не тільки задач інтерпретації конкретних вимірів, але і задач діагностики на основі комплексної обробки і систематизації результатів вимірювання.

Основними перевагами ЦГІМ у порівнянні з відомими аналогами (мікроскоп голографічний вимірювальний МГВ-1, ВНІОФІ (м. Москва, Російська Федерація) та голографічний мікроскоп (Центральна оптична лабораторія, Варшава, Польща) полягає у тому, що він дозволяє відновлювати тривимірні зображення не препарованих живих клітин біологічних об’єктів в динаміці. Це компактний і універсальний прилад, який дозволяє використовувати мікроскоп як для наукових досліджень, так і в медичній практиці.

За допомогою ЦГІМ було проведено ряд досліджень по вивченню змін форми еритроцитів крові людини й тварин під впливом різних факторів. У результаті дії цих факторів виникають зміни властивостей і структури мембран еритроцитів, що призводить до зміни їх форми.

Проведені за допомогою ЦГІМ дослідження показали, що морфологія еритроцитів є важливим параметром, який показує загальний стан біологічних систем і рівень їх відкликові на дію штучних і природних факторів, а також патологічних змін організму.

Таким чином, ЦГІМ можна використовувати в комплексі з іншими засобами для оперативної медичної діагностики.


Дослідження впливу суперлетальних доз гама-радіації на еритроцити крові щурів

Зміна морфології еритроцитів крові хворих гемолітичною анемією

Нормалізація форми еритроцитів крові людини після курсу озонотерапії

Технічні параметри і характеристики ЦГІМ:

  • довжина хвилі лазера – 0,63 мкм
  • мінімальний розмір об’єктів – 2 мкм
  • розрізнення – 1 мкм
  • розмір – 300 x 450 x 250 мм

Основні вузли мікроскопу захищені авторськими свідоцтвами і патентами на винаходи (а.с. СРСР № 1513413, кл. G 03 Н 1/04 (патент України № 14570 А, кл. G 05 D 3/00), свідоцтво Державного агентства України по авторських і суміжних правах про державну реєстрацію прав авторів на ЦГІМ (ПА № 2071 від 18.06.1989 р.).