Лабораторія радіо- та оптичної голографії
Логін:    Пароль:  
Голографічне телебачення

Голографічна телевізійна система

Прикладом успішної реалізації деяких ідей голографічної моделі фізіологічної оптики може бути розроблена в лабораторії радіо- та оптичної голографії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна голографічна телевізійна система.

Розташування приймальних елементів голографічного телевізійного пристрою відповідно до закону розподілу фоторецепторів на сітківці ока людини дозволило істотно скоротити обсяг надлишкової інформації в ТВ-голограмах і забезпечити можливість узгодження обсягу переданої інформації з пропускною здатністю стандартного телевізійного каналу. Сполучення логарифмічних фотодетекторів і смугової просторової фільтрації з характеристикою фільтра, аналогічною передатної функції зорової системи людини, дозволило покращити якість голографічного зображення і гасити супутні шуми.

Структура яскравості ТВ-голограм така, що низькі просторові частоти містять 95 відсотків енергії спектра, а на високочастотні складові, що створюють різкі лінії й визначають загальну чіткість зображення, припадає лише п’ять відсотків енергії. Використання при реєстрації ТВ-голограм фільтра просторових частот з характеристикою, аналогічною частотній передатної функції зорової системи людини, дозволяє зберегти необхідні низькочастотні складові і достатню кількість високочастотних. При цьому скорочення обсягу надлишкової інформації істотно не впливає на різкість відновлених зображень, які приймає око людини.

Велика різниця в інтенсивності низьких та високих просторових частот створює труднощі при їх одночасній реєстрації на лінійній ділянці характеристичної кривої середовища реєстрації. Цю проблему вирішено шляхом застосування, за аналогією зорової системи людини, пристрою реєстрації з логарифмічною характеристикою, яка виходить на насичення при перевищенні деякої граничної величини.